POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
PL EN DE
FLIXO

FLIXO - wykonuje analizy wilgotnościowo - cieplne elementów budowlanych i przegród elewacyjnych, w celu eliminacji zagrożeń związanych z występowaniem mostków termicznych. Analiza rozkładu izoterm oraz temperatur na wewnętrznej powierzchni przegrody pozwala na wyeliminowanie roszenia oraz zagrożenia zagrzybieniem. Program umożliwia wyznaczenie współczynników U oraz ? dla komponentów wchodzących w skład okien i ścian osłonowych.